Ydelser

Ydelser inden for økonomi

2B Wise leverer ydelser på konsulentbasis til løsning af opgaver. Det vil typisk være ansvarsområder, der normalt ligger hos virksomhedens CFO.

2B Wise kan for eksempel overtage ledelsen af virksomhedens økonomiafdeling i en given periode, supplere i de perioder, hvor der opstår flaskehalssituationer ved pludselig sygdom eller i ferieperioder. Eller 2B Wise kan blot agere ekstra ressource i en periode, hvor der er et behov.

Opgaverne vi løser kan både være ad hoc med kort varsel eller i forhold til en langsigtet tidsplan. Vores konsulentopgaver strækker sig derfor fra få dage til adskillige måneder.

Vore ydelser omfatter blandt andet:

2bwise-ydelelser
 • Cost Recovery – “no-cure-no-pay”
 • Moms og afgifter
 • Interim management
 • Interim regnskabs- og/eller økonomichef
 • Økonomistyring/Projektstyring
 • Effektivisering og rationalisering
 • Ledelsesrapportering
 • Budgettering, budgetmodeller, budgetproces
 • Working capital
 • Business controlling
 • Financial controlling
 • Analyser
 • Coaching af økonomiafdelingen
 • Interne forretningsgange samt optimering og implementering i virksomheden
 • Perioderegnskaber
 • Årsregnskabsafslutning, herunder udarbejdelse af materiale i forbindelse med årsregnskab
 • Automatisering af manuelle processer
 • Afstemninger (finanskonti, ERP-system til Data Warehouse etc.)
 • Undervisning og sparring
 • Assistance i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem

Hos 2B Wise er vi eksperter inden for moms og afgifter. Specielt moms og afgifter er en væsentlig del af vores kerneydelse Cost Recovery. Med Cost Recovery gennemgår vi virksomheders bogholderi for at afdække eventuelle fejl efter princippet “no-cure-no-pay”.
Læs mere om Cost Recovery på www.costrecovery.dk